Specyfikacja techniczna:

• Rodzaje plików (obsługa wersji PDF 9):

– Wejściowe:

Obejmuje PDF (1.2, 1.3, 1.4, 1.5), Pliki PostScript level 2 oraz 3, EPS, TIFF/IT-P1, 1-bit TIFF, DCS1, DCS2, CT/LW, JPEG. Formaty wektorowe: PDF (1.3), PDF/X-1a, PDF/X-3, EPS, DCS, Pliki PostScript level 2 oraz 3.

– Wyjściowe:

Formaty rastrowe: TIFF, CT/LW, TIFF/IT, RGB JPEG, EPS, DCS, VPS, oraz inne formaty zapewniające kompatybilność z systemami odbitek próbnych.

• Pewne, natywne przetwarzanie dokumentów PDF – praca na standardowych, sprawdzonych, mniejszych plikach, łatwych do podglądu i edycji w oparciu o dostępne narzędzia dowolnych producentów.

• Automatyczny Preflight oparty na profilach (wstępna weryfikacja plików) – automatyczne sprawdzanie i korekcja plików wejściowych; obsługa standardowych profili oraz tworzenie profili.

• Rastrowanie – rastry: AM, Staccato, Maxtone CX oraz specjalne oprogramowanie HyperFlex Resolution Enhancement. Rastrowanie IS Specjalny raster dla druku fleksograficznego i rotograwiurowego. Rastrowanie IS (Irrational Tangent Screening), umożliwia przygotowanie płynnego lub ciągłego obrazu nanoszonego na tuleję czy cylinder.

• Zarządzanie kolorem – konwersja RGB na CMYK oraz zamiana kolorów specjalnych na procesowe. Obsługuje własne profile ICC klienta; zawiera bibliotekę barw Pantone.

• Zalewkowanie automatyczne – tworzenie zalewek w plikach PDF.

• Automatyzacja oparta na szablonach – pozwala na łatwą obsługę z poziomu stacji roboczej (klienta), umożliwia rozpoczęcie procesu przetwarzania i monitorowanie postępu, błędów czy historii.

• Wzorce do automatyzacji cyklu produkcyjnego definiują kolejność etapów procesu obróbki, zwiększając wydajność przy mniejszym udziale zadań wykonywanych ręcznie.

• Dynamiczne szablony przetwarzania – pozwala na zmianę parametrów procesu na bieżąco, w czasie realizacji zlecenia.

• Zastępowanie obrazu (OPI) Zautomatyzowane OPI – obsługa zastępowania obrazów zarówno w plikach PostScript jak i PDF.

• Recombiner – umożliwia łatwe i szybkie tworzenie złożonych plików z odrębnych plików PDF oraz PostScript.

• Normalizer 9 – najnowsza biblioteka Adobe Normalizer 9 – komponent stosowany w procesie udoskonalania (Refine) – poprawia stabilność i kompatybilność z Kodak Prinergy Connect Workflow Version 5.1.

• PDF Compare, PDF Merge – plug-iny programu Acrobat, pozwalające operatorom działu prepress na porównywanie dwóch plików, wyeksponowanie dokonanych zmian oraz włączenie tych elementów do poprawionej wersji dokumentu.

• PDF PlateBuilder – plug-in programu Acrobat do tworzenia dodatkowych form drukowych w oparciu o obiekty pliku PDF, łącznie z zastosowaniem farby białej, lakieru oraz efektów wypukłych.

• Oprogramowanie DotShop – plug-in programu Acrobat do ustawiania/kontroli rastra w plikach PDF

• Zaawansowana obsługa copydot – optymalizuje oraz przeformatowuje dane copydot, przyspieszając interpretację pliku, zmieniając rozdzielczość copydot aby dopasować do rozdzielczości urządzenia wyjściowego oraz dodaje kalibrację tonalną plików copydot w celu wyeliminowania efektów mory i innych błędów obrazowania.

• TIFF downloader – umożliwia naświecenie plików TIFF pochodzących z rozwiązań innych dostawców.

• Podział rozkładówki – automatycznie konwertuje rozkładówki na dwie oddzielne strony PDF.

• Dokładny obrót – nieznaczny obrót obrazu wyjściowego pod niewielkim kątem, zapobiegający pojawianiu się artefaktów (efektu ducha) podczas drukowania.

• Skalowanie Rastra – kompensuje fizyczne zniekształcenia obrazu poprzez skalowanie danych rastrowych podczas wypuszczania pliku do produkcji.

• Kompensacja rozciągania wstęgi – poprawa pasowania przy liniowym i nieliniowym rozciąganiu wstęgi (efekt rozciągania się papieru na zwojowych maszynach drukujących).

• PrintLink – generuje pliki zgodne z CIP3 oraz JDF do zautomatyzowanego ustawiania wstępnych ustawień kałamarzy farbowych w maszynie drukującej.

• Elastyczne konfiguracje serwera – dostępna konfiguracja serwera w wersji Performance lub Premium.